Det finns en anledning att backspegeln är liten och vindrutan stor. Dit du är på väg är viktigare än där du varit.
Tillfredsställelse med uppgiften bringar perfektion till sysslan.