Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy Vårt kvalitetsledningssytem är certifierat enligt ISO 9001 Vi verkar för långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer.

Tillsammans med vår personal och våra samarbetspartners har vi byggt en stor kunskapsbank som står till ert förfogande.

Våra åtaganden som leverantör präglas av öppenhet och ett ärligt bemötande. Vi håller en hög servicegrad med stor teknisk kompetens och vår anläggning tillåter oss att vara flexibla.  

Våra produkter ska hålla utlovad kvalitet och leverans ska ske på överenskommen tid.

Välkommen att kontakta oss!