Automatsvarvade detaljer

Maskinbearbetade Produkter

Egen tillverkning av maskinbearbetade detaljer. På bilden visas automatsvarvade detaljer.